Úprava linky č 55 Otrokovice – Štěrkoviště

Z hlediska toho, že město Otrokovice usiluje o prodloužení linky číslo 2 na Štěrkoviště kterou  dnes již obsluhují trolejbusy s diesel agregátem, jeví se jako nevhodnější rozšíření nové technologie i sem. Nynější parciální trolejbusy mají však dojezdovou vzdálenost okolo 12 km a tak by se tato linka neobešla bez potřebných úprav a to ve smyslu dobudování trakčního vedení po zastávku Nadjezd, kde je nejstrmější stoupání.

Tím by bylo docíleno  zkrácení vzdálenosti trolejbusu bez trakčního vedení ze zastávky Nadjezd po Štěrkoviště v jednom směru 4 km tedy v obou směrech cca 8 km a v případě obsluhy zastávky senior maximální vzdálenost by činila 10 km.

Při vhodné kombinaci by tak linku mohl doplnit elektrobus aby mohl obsloužit místní část Bělov.

Trolejbusy by však neměli problém ani jako samostatná linka č,55 a bez sebemenšího problému by šel obsloužit úsek  i Kvítkovice náves který je dlouhý 2 km.

Otrokovice se sice dlouhodobě brání myšlence rozšíření trolejového vedení, ale z hlediska přínosu by zhruba jednokilometrový úsek trakčního vedení, kdy je zhruba 30% trakčního vedení před chystáno ocelovými sloupy kdy při plánovaném rozšíření trolejbusů na Štěrkoviště tyto sloupy byly z větší části již postaveny.

Jednoznačný přínos je snížení hluku a přispění ekologickému provozu MHD s využitím stávající trolejbusové sítě. Předpokládané náklady lze očekávat okolo 5-6 miliony korun.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.